Декларации по чл.12, т.1 и т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

телефон за сигнали

за тютюнопушене

(+359 2) 807 8751

Национална линия

за отказ от тютюнопушене

0700 10 323

eu_logo

ДО НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА САМОКОВ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,


 

РЗИ-Софийска област Ви информира, че резултатите от лабораторните изследвания на питейната вода в общината, след наводненията през изминалата седмица, не показват отклонения от нормата съгласно изискванията на Наредба №9 на МЗ. Водата предназначена за питейно-битови нужди е годна за употреба и няма опасност за Вашето здраве.