Политика за поверителност

телефон за сигнали

за тютюнопушене

(+359 2) 807 8751

Национална линия

за отказ от тютюнопушене

0700 10 323

eu_logo

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 15 от 2006 г.

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,


 

РЗИ-Софийска област Ви информира, че в Държавен вестник брой 87 от 31 октомври 2017 година е публикувана Наредба за изменение и допълнение на наредба № 15 от 2006 г. за здравните изисквания на лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметични салони на Министерство на здравеопазването. Измененията са съществени и включват някои от следните моменти:


- Преглед от общопрактикуващ /ОПЛ/ или лекар специалист по вътрешни болести от лечебно заведение за извънболнична помощ – за лица по чл.1, ал.1;

- Нова форма на заявление за извършване на услугата ,заверка и вписване на личните здравни книжки /ЛЗК/, която е качена на сайта на РЗИ-Софийска област;

- Заявлението може да бъде подадено на място в РЗИ или чрез лицензиран пощенски оператор;

- Заверяването на ЛЗК може да става по местонахождение на обекта или по постоянен адрес на лицето;

- Изменена е четвъртата страница от образеца на ЛЗК, което е посочено в Приложение №1 към чл.2, ал.1;

Наредбата влиза в сила от 01.12.2017 година, а пълният и текст може да намерите в интернет.