Декларации по чл.12, т.1 и т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

телефон за сигнали

за тютюнопушене

(+359 2) 807 8751

Национална линия

за отказ от тютюнопушене

0700 10 323

eu_logo

На вниманието на кандидати за работа в РЗИ-Софийска област!

РЗИ-Софийска област набира кандидати за заемане на длъжност „Специалист“ в дирекция Административно-правно, финансово и стопанско обслужване по трудово правоотношение.

Повече информация може да намерите в рубрика РЗИ-СО, подрубрика Конкурси.