Декларации по чл.12, т.1 и т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

телефон за сигнали

за тютюнопушене

(+359 2) 807 8751

Национална линия

за отказ от тютюнопушене

0700 10 323

eu_logo

ПРЕПОРЪКИ КЪМ НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА САМОКОВ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,


 

Във връзка със създалата се обстановка с наводненията в община Самоков Ви информираме, че РЗИ-Софийска област извършва постоянно наблюдение и лабораторен контрол на качествата на питейната вода подавана за населението. С цел предотвратяване на евентуална епидемична ситуация, количеството на остатъчния хлор във водата е завишено. При консумация на така обработената вода е възможно появата на стомашни неразположения. До излизането на окончателните резултати от лабораторните анализи даваме следните препоръки:

1. По възможност на този етап да се ограничи консумацията на водата от водопроводната мрежа, а да се използва бутилирана такава.

2. Да не се използва вода от кладенци, разположени в имоти, които са били наводнени и с неясни качества на водата в тях.

3. РЗИ-Софийска област от 05.07.2017 година започва ежедневно пробонабиране на вода от водопроводната мрежа. След получаване на три последователни резултати за съответствие на водата с Наредба №9 на МЗ ще бъдете информирани своевременно за прекратяване на наложените ограничения.

4. Всички наводнени хранителни обекти, жилищни и дворни пространства след оттегляне на водата, е необходимо да бъдат добре почистени и измити от наносите, след което да бъдат дезинфекцирани с белинов разтвор.

5. Извършена е проверка на всички детски заведения и рискови обекти в града и са издадени предписание със задължителни за изпълнение мероприятия до отговорните лица.

Спазването на горните изисквания ще допринесе за предотвратяване на здравно-хигиенни неблагополучия и ще намали риска от възникване на заразни заболявания. За допълнителна информация може да се обаждате на телефони: 02/807 8749 и 02/807 8750.