Политика за поверителност

телефон за сигнали

за тютюнопушене

(+359 2) 807 8751

Национална линия

за отказ от тютюнопушене

0700 10 323

eu_logo

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА ПИТЕЙНАТА ВОДА 15.07.2017 - 31.07.2017

СПРАВКА

ОТ РЕЗУЛТАТИТЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА ПИТЕЙНАТА ВОДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ЗА ПЕРИОДА

15.07.2017 - 31.07.2017г.

 

1. Населени места с въведено режимно водоснабдяване – 0;

2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 61;

3. Брой изследвани проби вода при консуматорите от централни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 64;

4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0;

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в периодичния мониторинг – 29;

6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0;

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0;

8. От тях не отговарят на “Санитарно-технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населени места и промишлеността с питейна вода” – 0;

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 0;

10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 броя;

11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекции за периода – 37 броя:

Ентероколити – 33

Ротавирусни гастроентерити - 0

Вирусни хепатити – 2

Вирусни менингити – 0

Шигелози - 0

Салмонелози – 2

Колиентерити – 0

За посочения период в Софийска област не са регистрирани случаи на чревна инфекциозна заболеваемост с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошени качества на питейната вода.