телефон за сигнали

за тютюнопушене

(+359 2) 807 8751

Национална линия

за отказ от тютюнопушене

0700 10 323

eu_logo

Актуално

Новини
Платете онлайн за услуги предлагани от РЗИ СО
03.07.2017 07:29:57
Уважаеми потребители!            Уведомяваме Ви, че от 03.07.2017 година Регионална здравна инспекция – Софийска област предоставя на Вашето внимание възможност за заплащане на държавни такси за 19 броя административни услуги и чрез интернет страницата на адрес: www.rzi-sfo.com.  Стартиран е канал за плащане през Виртуален ПОС терминал с карти Visa ...
Прочети повече
РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА ПИТЕЙНАТА ВОДА 15.07.2017 - 31.07.2017
31.07.2017 11:34:52
СПРАВКА ОТ РЕЗУЛТАТИТЕ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА ПИТЕЙНАТА ВОДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ ЗА ПЕРИОДА 15.07.2017 - 31.07.2017г.   1. Населени места с въведено режимно водоснабдяване – 0; 2. Брой населени места, в които са извършени изследвания за съответния период – 61; 3. Брой изследвани проби вода при консуматорите от централни водоизточници по ...
Прочети повече
Нов годишен отчет
17.07.2017 16:30:00
В рубрика Административно обслужване, Годишни отчети е публикуван Анализ за измерване на удовлетвореността на потребителите от предоставяните от РЗИ – Софийска област административни услуги за първо полугодие на 2017 година.
Прочети повече
ДО НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА САМОКОВ
11.07.2017 07:23:13
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,   РЗИ-Софийска област Ви информира, че резултатите от лабораторните изследвания на питейната вода в общината, след наводненията през изминалата седмица, не показват отклонения от нормата съгласно изискванията на Наредба №9 на МЗ. Водата предназначена за питейно-битови нужди е годна за употреба и няма опасност за Вашето здраве.
Прочети повече
ПРЕПОРЪКИ КЪМ НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА САМОКОВ
05.07.2017 13:00:58
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,   Във връзка със създалата се обстановка с наводненията в община Самоков Ви информираме, че РЗИ-Софийска област извършва постоянно наблюдение и лабораторен контрол на качествата на питейната вода подавана за населението. С цел предотвратяване на евентуална епидемична ситуация, количеството на остатъчния хлор във водата е завишено ...
Прочети повече
На вниманието на кандидати за работа в РЗИ-Софийска област!
05.07.2017 13:00:36
РЗИ-Софийска област набира кандидати за заемане на длъжност „Специалист“ в дирекция Административно-правно, финансово и стопанско обслужване по трудово правоотношение. Повече информация може да намерите в рубрика РЗИ-СО, подрубрика Конкурси.
Прочети повече