Политика за поверителност

za jivot

телефон за сигнали

за тютюнопушене

(+359 2) 807 8751

Национална линия

за отказ от тютюнопушене

0700 10 323

eu_logo

Дейности на РЗИ-Софийска област проведени през месец октомври 2019г.

Дейности на РЗИ-Софийска област, проведени през месец октомври 2019 г.   

в съответствие с писмо на МЗ с Изх. № РД -01-217/26.07.2019 г. в контекста на

Националната  програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.

 

В изпълнение на дейностите за превенция на хроничните незаразни болести в детските и учебни заведения на градовете Пирдоп, Сливница, Годеч, Елин Пелин и Костинброд се реализираха редица превантивни масови прояви под надслов „Изберете здравето“. Най-мащабна бе общоградската информационна, образователна и скринингова кампания в Пирдоп, в която участваха 119 деца, ученици, преподаватели и медицински специалисти от ПГ по хранителни технологии и туризъм «Никола Димов»,  НУ «Тодор Влайков», ДГ «Пека и Карло Чоконяни» и 32 граждани.  В седмицата преди старта на кампанията, КТ „Средногорие медия“ по инициатива на Инспекцията проведе 2 анкети с 231 родители  на подрастващи от промишления район Пирдоп – Златица, относно техните знания и ниво на информираност относно нездравословното хранене, ниска физическа активност и персоналната им отговорност за преодоляването на тези поведенчески фактори в ежедневието на децата им.  Същевременно в телевизионните емисии и в училищата се популяризираха видео-клип и презентация, разработени в РЗИ-Софийска област, електронните варианти на брошурите на НЦОЗА, по факторите на риска за възникване на ХНБ. В рамките на кампанията предварително бяха проведени детски и ученически конкурси по конкретни рискови фактори - за есе, рисунка на тема «Здрав и силен», постери, мултимедийни презентации.

За най-малките акцентът бе поставен върху демонстрация с анатомичен модел на “Пушещата кукла Сю”, за формиране на първоначални знания и нагласи у тях и предпазване на вредния навик. С цел придобиване и развиване на знания и умения за здравословно хранене, бе изнесена тематична презентация, проведена анкета «Храниш ли се правилно?». Чрез интерактивната игра „Магнитна дъска – Пирамида на балансирано хранене“, децата от подготвителна градинска група  и от II кл. се упражняваха да подреждат 5-те основните групи здравословни храни в зоните на „светофара“ от хранителната пирамида. Ученици от III и IV кл. с помощта на „Магнитна дъска за здравословна храна с меню“ и „Магнитна пирамида на двигателната активност“ /от фонда на Д „ПБПЗ“ в РЗИ-Софийска област/,  демонстрираха знания и придобити умения - с „изготвяне“ на символично здравословно меню и правилно определяха най-желани индивидуални и колективни видове спорт, в съответните зони на пособието. Ученици от IV кл. участваха в спринт - 30 м. В непринудена дискусия децата подкрепиха упражняването на спорт и туризъм, в противовес на продължително, ежедневно обездвижване пред екрана на таблети, телефони и други производни дигитални средтва за комуникация.  

      Дванадесетокласници от гимназия „Никола Димов“ изготвиха кулиннарна изложба от здравословни хапки и напитки, с последваща дегустация от аудиторията, а техни съученици от IX, X и XI клас се представиха в конкурси за есе, презентация и постери по 4-те фактори на риска. Аудиторията прояви подчертан интерес относно ползата/вредата от диети за отслабване и употребата на хранителни добавки. Експерти от Инспекцията обосноваха с научно доказани факти вредния ефект върху здравето на подрастващите /булемия, анорексия/, вследствие прилагането на агресивни диети, които не са предписани от специалисти по хранене и диететика. За илюстриране на негативния ефект върху здравето от употребата на алкохол, /явяваща се и като причина за пътно-транспортни произшествия/, учениците с голям интерес участваха в импровизирана симулация, с пособието „алкоочила“, предоставено от Инспекцията.

       Победителите в ученическите конкурси от гр. Пирдоп и от останалите 4 града, бяха отличени с грамоти и предметни награди, закупени с част от средствата, осигурени от МЗ по НППХНБ -2019 г.

      Проведе се неинвазивно скринингово  изследване на 32 желаещи от гр. Пирдоп, определящо потенциален сърдечно-съдов риск по показателите – стойности на артериалното налягане, обиколка на талията в см., ИТМ, ниво на CO в издишан въздух, карбоксихемоглобин в кръвта и теста на на Фагерстрьом, чрез апарата „Smokerlyser”, с придружаващо индивидуално консултиране. Местните медии отразиха масовата изява.

                             

 

 

 

Инспекцията организира и проведе на 24.11. 2019 г. в сградата на Националния център по обществено здраве и анализи/ НЦОЗА/ обучителен семинар със 61 медицински специалисти към здравните кабинети от училища, детски градини, с педагози и медиатори по етническа интеграция, относно превенцията на четирите основни фактори на риска за възникване на ХНБ.  Двама външни лектори от отдел «Рискови поведенчески фактори и превенция на ХНБ» към НЦОЗА, представиха политиките, стратегиите и добрите практики за превенция на тези поведенчески фактори, на база презентации на доц. д-р. Галя Цолова, дм и основните етапи при планиране и осъществяване на здравни комуникационни кампании, в рамките на програмата. Аудиторията обсъди опита си в ретроспективен план, при практическата реализация на дейности на терен по НППХНБ 2014-2020 г. Участниците в семинара изразиха удовлетворение от изнесените данни и практически подходи, застъпени в обучението, както и доброто междуинституционално сътрудничество в областта на здравното образование и информиране, в посока мотивиране на населението от Софийска област от всички възрастови групи - за по-добър, природосъобразен начин на живот, основан на корегирани вредни поведенчески навици /тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, обездвижване, нездравословен модел на хранене/. Бяха предоставени най-новите тематично-свързани здравно-информационни материали на НЦОЗА и такива от фонда на РЗИ-Софийска област – на хартиен и електронен носител/eлектронни линкове, клипове мултимедийни презентации/.