Политика за поверителност

za jivot

телефон за сигнали

за тютюнопушене

(+359 2) 807 8751

Национална линия

за отказ от тютюнопушене

0700 10 323

eu_logo

Нашето бъдеще е в нашите ръце

Нашето бъдеще е в нашите ръце.

Здравословно  хранене за свят без  глад - мото на 16 октомври Световния ден на прехраната за 2019 г.

 

      

                    

В над 150 страни, включително и България по данни на Организацията на храната и земеделието към ООН /ФАО/, понастоящем над 800 милиона души гладуват или примерно всеки девети човек. Продоволствената безопасност и здравословното хранене имат не само количествено измерение, но се явяват и качествено предизвикателство на глобално, национално и регионално ниво. В областта на хранителната политика Световната здравна организация /СЗО/ разработи „Пътна карта за действие за подобряване на хранителните продукти, в рамките на дългосрочна програма за намаляване нивата на сол, наситени мазнини, трансмастни киселини, рафинирана захар и енергия в храните на Европейския съюз. Прие се и  Плана на СЗО за действие “Храни и хранене на Европейския регион“ 2015-2020 г., чиито основни цели и дейности са насочени към създаване на условия за консумиране на здравословни храни и напитки и насърчаване на физическата активност за всички групи от населението. Към настоящия момент у нас се прилага Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести  2014-2020 г., която е в синхрон с международните документи и акцентира върху превенцията на 4-те основни фактори на риска за възникване на хронични незаразни болести /ХНБ/ - инсулти, болести на сърдечно-съдовата система, на дихателната система, рак, диабет тип 2 , от които ежегодно умират  над  40 милиона души в активна възраст по света, сред които българите са на едни от първите позиции. 

 

                РЗИ-Софийска област инициира провеждането на разнообразни здравно-образователни и информационни дейности по стратегическа превенция на факторите на риска на ХНБ с основна целева група -  децата и юношите. В изпълнение на указанията на МЗ, въз основа на разработените от НЦОЗА  „Препоръки за здравословно хранене “ за всички възрастови групи, изявите бяха обвързани с отбелязването на 24 октомври –Световен ден за борба със затлъстяването, установено при 1 милион от българите. Данните от национално представително проучване в рамките на Европейската инициатива на СЗО относно нивото на затлъстяването при деца в I клас в България през 2016 г. показват тенденция за задържане на наблюдаваните нива на наднормено тегло и затлъстяване, в сравнение с предишните 2 кръга от проучването през 2008 г. и 2013 г. По–проблемни са момчетата с относителен дял на наднормено тегло /включително затлъстяване/ от 29,8%, срещу 28.7% при момичетата. В тази връзка, деца и ученици от Софийска област /общини Ботевград, Елин Пелин, Самоков, Костинброд, Ихтиман, Пирдоп и Чавдар/, подпомогнати от експерти на Инспекцията, педагози, кухненски работници,  проведоха открити уроци по здравно образование с акцент върху принципите на балансираното хранене и физическата активност. Те участваха в приготвянето на здравословни менюта в кухните на детски градини и ученически столове по този повод. Същевременно бяха организирани и спортни състезания и игри – в противовес на заседналия начин на живот.

 

                     В резултат на профилактичната работа и междуинституционалната колаборация по факторите на риска в контекста на НППХНБ 2014-2020 г. е налице значително подобряване в предлагането на здравословни храни и напитки в училищните столове и бюфети в сравнение с 2008 г.