Политика за поверителност

za jivot

телефон за сигнали

за тютюнопушене

(+359 2) 807 8751

Национална линия

за отказ от тютюнопушене

0700 10 323

eu_logo

Публичен регистър по т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ

Приложение № 2
към Заповед № РД-18-278/ 01.06.2018г.
               
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество от служителите на РЗИ - Софийска област
               
№ по ред Име Фамилия Длъжност Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ
Регистрационен номер Дата Регистрационен номер Дата
1 2 4 5 7 8 9 10
1 Татяна Малинова директор на дирекция ДН-1 15.05.2018 г.    
2 Пенка Минчева инспектор ДН-2 21.05.2018 г.    
3 Златина Димитрова главен специалист ДН-3 21.05.2018 г.    
4 Добринка Пейкова главен специалист ДН-4 22.05.2018 г.    
5 Ася Георгиева специалист ДН-5 22.05.2018 г.    
6 Мариана Петрова главен инспектор ДН-6 25.05.2018 г.    
7 Божидарка Кайракова директор на дирекция ДН-7 28.05.2018 г.    
8 Димитринка Спасова инспектор ДН-8 30.05.2018 г.    
9 Тонка Маринова директор на дирекция ДН-9 30.05.2018 г.    
10 Ели Илиева началник на отдел ДН-10 30.05.2018 г.    
11 Цветелина Георгиева директор на дирекция ДН-11 30.05.2018 г.    
12 Йоанна Станчева младши експерт ДН-12 31.05.2018 г.    
13 Гергана Богданова-Младенова директор на дирекция ДН-13 04.06.2018 г    
14 Димитър Станиславов инспектор ДН-14 04.06.2018 г.    
15 Георги Василев инспектор ДН-16 04.06.2018 г.    
16 Иван Петров инспектор ДН-17 04.06.2018 г.    
17 Соня Танева главен инспектор ДН-20 04.06.2018 г.    
18 Надежда Григорова старши експерт ДН-21 04.06.2018 г.    
19 Валентин Михайлов главен експерт ДН-22 04.06.2018 г.    
20 Рашко Караджов главен експерт ДН-23 04.06.2018 г.    
21 Ваня Богатинова главен инспектор ДН-24 05.06.2018 г.    
22 Адриана Пандезова инспектор ДН-25 05.06.2018 г.    
23 Анна Трендафилова старши счетоводител ДН-26 05.06.2018 г.    
24 Николай Мараджиев инспектор ДН-27 05.06.2018 г.    
25 Любомир Янкулов инспектор ДН-28 05.06.2018 г.    
26 Ангелина Александрова главен специалист ДН-29 05.06.2018 г.    
27 Невянка Ракова старши инспектор ДН-31 05.06.2018 г.    
28 Роза Рангелова главен експерт ДН-32 05.06.2018 г.    
29 Ивалина Иванова инспектор ДН-33 06.06.2018 г.    
30 Дияна Минкова младши експерт ДН-34 06.06.2018 г.    
31 Венера Петрова инспектор ДН-35 06.06.2018 г.    
32 Радка Цолова инспектор ДН-36 06.06.2018 г.    
33 Стела Вълкова инспектор ДН-37 06.06.2018 г.    
34 Жари Николов главен инспектор ДН-38 06.06.2018 г.    
35 Мадлена Петрова главен специалист ДН-39 06.06.2018 г.    
36 Красимира Станкова главен специалист ДН-40 06.06.2018 г.    
37 Григор Патриков главен експерт ДН-41 06.06.2018 г.    
38 Елена Николчова юрисконсулт ДН-42 06.06.2018 г.    
39 Георги Николчов инспектор ДН-43 06.06.2018 г.    
40 Василка Алексиева главен експерт ДН-44 06.06.2018 г.    
41 Ирина Василева главен специалист ДН-45 06.06.2018 г.    
42 Мария Топалова старши експерт ДН-46 06.06.2018 г.    
43 Цветанка Вълкова старши специалист ДН-47 07.06.2018 г.    
44 Елена Сапунджиева главен експерт ДН-48 07.06.2018 г.    
45 Татяна Маринова старши инспектор ДН-49 07.06.2018 г.    
46 Далина Георгиева младши експерт ДН-50 07.06.2018 г.    
47 Недялко Русев главен експерт ДН-51 07.06.2018 г.    
48 Станка Желязкова главен експерт ДН-52 07.06.2018 г.    
49 Валентин Пеев заместник директор ДН-53 07.06.2018 г.    
50 Живка Белишка инспектор ДН-54 07.06.2018 г.    
51 Любомира Шапарова главен специалист ДН-55 07.06.2018 г.    
52 Юрий Джоргов главен експерт ДН-56 07.06.2018 г.    
53 Десислава Бонева младши експерт ДН-57 08.06.2018 г.    
54 Розалина Илиева началник на отдел ДН-58 08.06.2018 г.    
55 Любов Гагова-Илиева старши експерт ДН-59 08.06.2018 г.    
56 Светла Димитрова инспектор ДН-60 08.06.2018 г.    
57 Добринка Хаджиева инспектор ДН-61 08.06.2018 г.    
58 Ренета Занкова главен инспектор ДН-62 08.06.2018 г.    
59 Лилия Алексиева младши експерт ДН-63 08.06.2018 г.    
60 Марияна Георгиева младши експерт ДН-64 08.06.2018 г.    
61 Савка Николова главен специалист ДН-65 08.06.2018 г.    
62 Здравко Канчелов инспектор ДН-66 15.06.2018 г.    
63 Александрина Михайлова-Петрова старши инспектор ДН-67 26.06.2018 г.    
               
Забележка:
Настоящият регистър съдържа актуална информация към 25.07.2018 година.